Dům Karlovy Vary

Fasádní prvky
  • Pilastry lemující okna
  • Nadokenní oblouky s ozdobnými klenáky
  • Nadokenní římsy s ozdobnými klenáky
  • Nadokenní trojúhelníkové frontony
  • Průběžné římsy
  • Pilastry
  • Nápis zhotovený malířskou šablonou
Materiál

Fasádní prvky jsou vyrobeny z polystyrenu EPS 150S a jsou opatřeny finálním omítkovým povrchem, který zajišťuje ochranu před povětrnostními vlivy. Po namontování se prvky přetírají elastickou fasádní barvou Eternal Elast ve vybraném odstínu.