Bytový dům - Praha Nusle

Fasádní prvky
  • Parapetní profily
  • Šambrány oken
  • Průběžná dělící římsa
  • Pilastry s ozdobnými hlavicemi a paticemi
  • Nadokenní dekorace s kvádříky
  • Trojúhelníkový nadokenní fronton
  • Ozdobné rozetky - kvítka
Popis zakázky

Zakázková výroba fasádních prvků dle požadavků investora. Modelace ozdobných hlavic pilastru a rozetek. Osazení prvků na fasádu.

Materiál

Fasádní profily a prvky jsou vyrobeny z polystyrenu EPS 150S a jsou opatřeny finálním omítkovým povrchem, který zajišťuje ochranu před povětrnostními vlivy. Po namontování se prvky přetírají elastickou fasádní barvou Eternal Elast ve vybraném odstínu. Hlavice pilastrů a ozdobné rozetky jsou vyrobeny jako odlitky z cementové směsi.