Certifikované systémové řešení fasádních ozdobných prvků

 

 • klasické ozdobné prvky vyrobené moderním způsobem
 • skladba: polystyren EPS 150 opatřený finálním omítkovým povrchem
 • odolnost vůči povětrnostním vlivům
 • povrch připraven pro nátěr fasádní elastickou barvou
 • profily jsou lehké, pevné a mírně flexibilní, délka 2bm
 • možnost použití na novostavbách, při rekonstrukci fasády nebo při zateplení fasády
 • standardní nabídka, ale také výroba na zakázku
 • možno zhotovit kopie původních fasádních profilů a prvků
 • rychlejší doba dodání a montáže než u klasických štukatérských dekorací
 • zasílání přepravní službou po celé ČR
 • skladové zboží obdržíte do 2 pracovních dní

 

Co jsou fasádní lišty a dekorace ...

Jedná se o klasické ozdobné architektonické prvky, které esteticky člení stěnu budovy a zvýrazní okenní a dveřní otvory. Patří mezi ně římsy, šambrány, parapety, konzole, klenáky a další prvky, které jsou vystouplé a profilované, čímž dodávají  fasádě plasticitu a působivý vzhled.

Původně pískovcové či štukové lišty a ozdoby vyrábíme moderním způsobem, který spočívá v použití polystyrenu EPS opatřeného fasádním povrchem ze speciální stěrkové omítky, která zajišťuje ochranu před povětrnostními vlivy. Výhodou je lehkost a mírná flexibilita profilů, která umožňuje lepší manipulaci při montáži. Odpadají tak zdlouhavé, nákladné a mnohdy nedokonalé úpravy povrchu přímo na stavbě. Po nalepení na fasádu se prvky přetírají fasádní elastickou barvou ve vybraném odstínu. Profily jsou standardně dodávány v délce 2bm. Na objednávku lze profily dodat se zakončenými boky (používá se u parapetů či nadokenních profilů).

Zateplujete či rekonstruujete Váš dům …

Při zateplení či rekonstrukci fasády není mnohdy možné zachovat původní profilované římsy a další ozdobné prvky fasády. Nabízíme řešení. Vytvoříme kopie původní fasádní výzdoby. Prvky a profily jsou lehké a nezatěžují tedy zateplovací systém.

Původní štukové dekorace, jako jsou například konzole a reliéfní motivy, které jsou značně poškozené a není možná jejich renovace, je možné z fasády sejmout, zaformovat a zhotovit jejich kopie z lehčené cementové směsi.

Přemýšlíte jak oživit Váš dům ...

Pro novostavby je možné vybrat ozdobné prvky a profily z naší standardní nabídky. Vyrábíme také fasádní dekorace dle požadavků zákazníka. Podkladem pro nacenění mohou být výstupy ve formátech .dwg, .dxf, .cdr, dále pak fotografie, dobové nákresy, náčrty apod.

Názvosloví ...

 • podstřešní římsa (nebo také korunní / hlavní / okapová) – profil tvořící horní okraj fasády, na spodní hraně může být doplněn konzolemi
 • fabion -  vydutá podstřešní římsa oblého lahvového tvaru
 • šambrána (rámový profil) – profil pro orámování oken či dveří
 • parapet (podokenní římsa) – oboustranně zakončený profil, který je umístěn na spodní hranu okenního otvoru, může být nesen konzolemi
 • parapetní římsa (průběžná podokenní římsa, poprsní římsa) – podokenní římsa probíhající bez přerušení po obvodu budovy pod spodní hranou okenních otvorů
 • nadokenní římsa (portál) – oboustranně zakončený profil, který je umístěn nad okenním či dveřním otvorem, může být nesen konzolemi či doplněn klenákem
 • průběžná římsa (obvodová / dělící / kordonová / patrová) – odděluje jednotlivá podlaží budovy
 • soklová římsa (podnožní) – lemuje sokl budovy
 • sloup, polosloup - může být hladký či kanelurovaný a doplněný o hlavici a patici
 • pilastr - plochý, do zdi zapuštěný sloup, může být hladký či kanelurovaný a doplněný o hlavici a patici
 • konzole – prvek nesoucí římsy, nejčastěji se kozole umisťují v pravidelných rozestupech pod podstřešní římsu, dále se používají pod nadokenní profily či parapety
 • klenák (vrcholový kámen, klín) – ozdobný prvek umístěný nad okny nebo dveřmi, často je zapuštěn do šambrány či nadokenního profilu
 • fronton (nadokenní štít) – nadokenní dekorace (trojúhelníková, oblouková,...)
 • reliéf - vystouplý plastický ornament
 • bosovaný kámen (bosáž) – obdélníkové či čtvercové imitace kamene, které se používají na rozích budov, kde se spolu kombinují ve dvou rozměrech
 • rustika – plošně použité bosované kameny imitující kamenné zdivo
 • nuty (drážkování) – profily v jejichž středu je dekorativní drážka